Sourcing Management

Sourcing Management

Mångårig erfarenhet från både kund- och leverantörssidan har gett oss djup förståelse för båda parters affärsförutsättningar. Med det som bas erbjuder vi rådgivande och operativt stöd under hela sourcing processen från strategi och upphandling till transformation och tjänsteleverans.

rawits integrationserbjudande bygger på väl beprövad metodik som tagits fram tillsammans med integrationsexperter inom olika områden och med olika produktfokus. Vi erbjuder tjänster som spänner från IT-driven affärsutveckling till teknikimplementation och vårt fokus ligger på att stödja företagets processer, korta time to market och skapa en välstrukturerad och kostnadseffektiv integrationslösning. På så sätt kan vi föra samman alla delar till en lösning för outsourcing.

Våra tjänster inom Sourcing Management

  • Ledning och styrning
  • Analys och förstudie
  • Off Shore/Outsourcing
  • Ramverk och processer (ITIL, PM3)
  • Utvärdering och mätning (KPI)
  • Uppföljning

 ← Tillbaka till Tjänstekatalogen                            


.

Exempel på uppdrag

Vi genomförde en förstudie kring effektiv IT-drift. Uppdraget bestod i att genomföra en inventering av befintlig IT-miljö och ta fram förutsättningar för att gå till ett nyläge.
I förstudien ingick även strategiarbete och workshops.

Kund: Bank