Project Management

Project Management

rawit hjälper kunden med att planera, organisera och säkra rätt resurser med rätt kompetens för att uppnå tidsbestämda mål. En viktig faktor i en lyckad leverans är genomgång av projektets scop/omfattning, krav, tidsram, resurser och budget med beställaren för att säkra ett lyckat projekt.

Vi på rawit arbetar både med traditionella projektramverk och med agila projekt metoder. Varje projekt är unikt och kräver anpassning och flexibilitet beroende på kundkrav.

Våra tjänster inom Project Management

  • Ledning och styrning
  • Analyser och förstudier
  • Projektmetoder
  • Kravställning
  • Utvärdering
  • Uppföljning

 ← Tillbaka till Tjänstekatalogen                      


 

Exempel på uppdrag

Projektledare för ett implementationsprojekt som innefattade en mobil Cloud lösning för telefonitjänster. I projektet ingick även att: implementera en Call Center lösning för att hantera support och orderärenden globalt, ta fram verksamhetsprocesser, arbetsrutiner och dokumentation för den dagliga driften och för hanteringen av telefonitjänsterna.

Kund: Ett globalt IT-bolag
Projektmetod: PPS och ITIL 3.0