Process Management

Process Management

Genom att arbeta med kunskap, erfarenhet, verktyg och ramverk kan process management förbättra dina arbetsprocesser vilket leder till höjd kvalitet och minskade kostnader. Process Management används också till att införa standard processer inom t ex utveckling, implementation och kvalitetssäkring för att leverera rätt service till nöjda kunder.

Våra tjänster inom Process Management

  • Ledning och styrning
  • Analys och förstudie
  • Change Management
  • Configuration Management
  • Release Management
  • IPC (Incident, Problem och Change) process management
  • Capacity Management
  • Availability Management
  • Service Level Management
  • Service Continuity Management

 

 ← Tillbaka till Tjänstekatalogen                          


.

Exempel på uppdrag

För denna kunden arbetade vi med att ta fram processer och metoder för ärendehantering enligt ITIL. Arbetet innebar att det genomfördes analyser  intervjuer, workshops samt framtagning av processmodeller.

Kund: Kommunalt bolag
Metoder:  ITIL samt PM3