Management Consulting

Management Consulting

Beslutsfattande kräver god kunskap och lärande kring effekter av genomförda, pågående och planerade insatser. Vi på rawit är ett ledande konsultföretag inom analys och utvärdering med lång erfarenhet och hög kompetens.

Inom vårt kompetensområde Management arbetar seniora och erfarna konsulter med bakgrund från de främsta svenska managementkonsultföretagen. Våra konsulter är experter på att hjälpa kunderna att fatta väl underbyggda beslut för att lösa strategiskt viktiga affärs- och ledningsfrågor. I samarbete med rawits övriga kompetenser har vi dessutom möjlighet att hantera komplexa frågeställningar i gränslandet mellan management och IT, ta ansvar för stora förändringsprojekt och säkra långsiktiga resultat.

Våra tjänster inom Management Consulting

  • Ledning och styrning
  • Interimchefer
  • Förändringsledning
  • Organisationsutveckling
  • Verksamhetsutveckling
  • IT-Strategier
  • Analyser och förstudier
  • Utvärderingar och Införanden (Affärssystem, CRM system mm)
  • Kravställning

 ← Tillbaka till Tjänstekatalogen                            

         


Exempel på uppdrag

Enhetschef för scanningverksamhet med personalansvar för drygt 200 personer i en global verksamhet.

Kund: IT-företag