Architecture Management

Architecture Management

Vårt mål är att hjälpa kunder att förflytta sin IT-verksamhet till en mognare, mer affärsinriktad nivå. För att lyckas med en sådan verksamhetsorienterad förflyttning av IT-verksamheten krävs en dynamisk IT-infrastruktur.

Med dynamisk avses en IT-infrastruktur som är delad mellan verksamheter, affärsenheter eller applikationer. Där verksamhetsregler och servicenivåer driver en dynamisk och automatisk optimering av infrastrukturen i syfte att reducera kostnader samtidigt som flexibilitet och tjänstekvalitet ökar.

Våra tjänster inom Architecture Management

  • Ledning och styrning
  • Analys och förstudie
  • Ramverk (TOGAF, IAF)
  • Systemarkitektur
  • Kravställning
  • Utvärdering

 ← Tillbaka till Tjänstekatalogen                           


.

Exempel på uppdrag

Vi koordinerade och rekonstruerade en IT-organisation med tillhörande IT-system för att möta verksamhetens It och driftkrav för Svensk lufttrafik.

Kund: Statlig myndighet
Metod: IAF (Infrastructure Architecture Framework)