Advisor Management

Advisor Management

rawit arbetar kontinuerligt med förändrings- och implementationsprojekt åt kunder i olika branscher både nationellt och internationellt.

Genom dessa projekt skapar vi oss erfarenheter och kompetens som vi kan återkoppla till våra rådgivningstjänster för rawits kunder. Detta innebär att våra kunder kan få råd och tips som vi vet fungerar i deras verksamheter och frågeställningar.

Våra tjänster inom Advisor Management

  • Ledning och styrning
  • Analys och förstudie
  • Målgruppsanalyser och effektbedömning
  • Utvärdering
  • Val av lösning
  • Uppföljning