Tjänster

Vår tjänstekatalog

I diagramet ser du rawit´s tjänstekatalog av IT-tjänster. Genom att klicka på respektive intresseområde visas mer information. rawit erbjuder sina kunder möjligheten att sätta ihop sitt eget anpassade tjänstepaket bestående av tjänster och valbara tjänster.
Tjänstekatalogen innehåller information om tjänsterna.
rawit presenterar verkliga exempel per tjänst, för att på ett enkelt sätt förstå nyttan och kundvärdet av tjänsten.

 

 

 

Klicka i diagrammet och läs mer om våra tjänster  →

Sektorer med tjänsteområden