Referensuppdrag

Referensuppdrag

2013 LDC

Uppdraget bestod i att genomföra en inventering och nulägesanalys samt ta fram en handlingsplan med styrd förändringsledning för hur LDC skall gå från ett ”NU-Läge” till ett ”NY-läge” gällande väl fungerande, samordnade, etablerade och stabila ITIL processer inom LDC (Incident, Problem och Change).
. 
LDC har sen tidigare jobbat med Incident- och Changeprocesser i den dagliga driften och leveransen av IT-tjänster.I verksamhetsledningen hos LDC har man haft fokus på att skapa en högre leveranskvalité och minimera antalet störningar i den dagliga leveransen av IT-tjänster. LDC beslutade om att även införa en Problem Managementprocess för att kunna uppnå önskad effekt.
Problem Managementprocessen ger en konsekvent metod för att alla som jobbar med problem i den dagliga driften på LDC skall följa ett givet flöde när man arbetar för att lösa svåra eller återkommande problem på levererade IT-tjänster från LDC. Med detta som grund togs ett beslut av verksamhetsledningen att det skulle tas fram och införas en anpassad Problem Managementprocess inom LDC. Processen skulle arbetas fram i samråd med Process Owner samt berörda Process Managers hos LDC.
Uppdraget innebar att det även gjordes en genomgång, uppdatering av processer och arbetsflöden även för Incident- och Changeprocesserna.