Vision och affärsidé

Vision

Vi skall ha en stark marknadsposition och vara en ledande leverantör av IT Governance tjänster på den svenska marknaden.

 

Affärsidé

Vi är ett oberoende konsultbolag som erbjuder ökad verksamhetsnytta inom förändringsprocesser och organisationsutveckling genom erfarna och innovativa seniorkonsulter.

 

Kostymman först i mål